ලොව උසම ගස ගැන දන්නවද? | Hyperion - The Tallest Tree In The World

1 Views· 09/30/22
LokaGaweshaka
LokaGaweshaka
0 Subscribers
0

#lokagaweshaka #hyperion #hyperiontree #tree #tallesttree
අඩි 379.1 ක් උස, කැලිෆෝනියාවේ වෙරළබඩ රෙඩ්වුඩ් වර්ගයක් වන Hyperion ලොව උසම ගස ලෙස විශ්වාස කෙරේ.

ලෝකගවේෂක Youtube Channel එක සමඟ එකතුවන ඔබට දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය එකම තැනකින් නැරඹීමට හැකියි..තාමත් අප සමඟ එකතු වී නැතිනම් දැන්ම එකතුවන්න.

DISCLAIMER:
Under Section 107 of the Copyright 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment , news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. " The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work.

----------------------------------------------------
Contact Us for Copyright Related issues, Credit addition and deletion:
contact - musicab29@gmail.com

We will solve your issue within few hours

Show more

 0 Comments sort   Sort By